Вярнуцца на сайт
Я адчуваў моцна, што нічога не залежыць ад мяне, што калі нешта рэалізую ў жыцці, то гэта будзе дадзенае мне, а не здабытае. «Родная Еўропа»
Паэт злучае і складае адзін з адным вобразы, сімвалы, знакі, што паходзяць з розных культураў... Бажэна Хшанстоўска
Мілаш увесь — гэта незастылая, арыгінальная думка ў развіцці. Артур Мендзыжэцкі
...Увесь мой дэманізм канцэнтруецца ў супраціве польскай абмежаванасці, у супраціве, але не ва ўцёках, а таму змаганне можа весціся ў межах толькі польскай мовы. «Прыватныя абавязкі»
Мілаш аднавіў рамантычны ўзор паэта, увасабляючыся ў ролю мудраца, прарока, выхавальніка народу. Ежы Квяткоўскі
Предыдущая цитата Следующая цитата «Родная Еўропа» — год Чэслава Мiлаша
Вершы
Дарога

Там, дзе зялёныя сцелюцца долы,
Сцежкаю, што зарасла напалову,
Дзеці дадому імчацца са школы
Цераз убраную квеццем дуброву.

Ціха начынне грукоча ў пенале –
Крышачкі булкі з асадкаю новай,
Грошыкі медныя – мы іх збіралі,
Каб прывітацца з зязюляй вясновай.

Братава шапка, берэцік сястрыцы
Ў пышным кустоўі мільгаюць часамі.
З сокатам сойка ў галлі мітусіцца,
Доўгія хмары плывуць над лясамі.

Дах чырванеецца за паваротам,
Бацька гародчык матыкаю поле,
Хіліцца, злёгку чапляе лістоту.
З градак ён бачыць усё наваколле...

пераклала Ганна Янкута

Літаратура на рускай мове

Творы Чэслава Мілаша

2011

Чеслав Милош. Второе пространство. Орфей и Эвридика. Поэмы, стихотворения. — М: “Азбука”, 2011. — 256 с. 2010 Чеслав Милош. Второе пространство. — М: “Азбука-классіка”, 2010. — 208 с. 2003 Чеслав Милош. Порабощенный разум. — М: “Алетейя”, 2003. — 288 с. Чеслав Милош. Это. — М: ОГИ, 2003. — 204 с. 2002 Чеслав Милош. Придорожная собачонка. — М: «Независимая газета», 2002. — 352 с.

1999

Чеслав Милош. Война; Десять дней, которые потрясли мир (из книги “Родная Европа”). Пер. с польск. Ксении Старосельской // Иностранная лит-ра. 1999. № 2. С.193-195.

1998

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Сергея Тхоржевского, Станислава Свяцкого, Владимира Британишского, Натальи Горбаневской, Иосифа Бродского, Владимира Еременко, Аллы Шараповой, Яна Пробштейна / Витковский Евг. Строфы века — 2. Антология мировой поэзии в русских переводах ХХ века. М.: Полифакт (Серия “Итоги века”), 1998. С. 635, 696, 721, 805, 888, 983-984, 996, 1043.

Чеслав Милош. Иосиф Бродский: труды и дни. Ред.-сост. Петр Вайль и Лев Лосев. М.: Изд-во “Независимая газета”, 1998. С.237-247.

Чеслав Милош. Загадка и сила “Пана Тадеуша” (Предисловие). Пер. с польск. Станислава Свяцкого // Мицкевич А. Пан Тадеуш. СПб: Всемирное слово, 1998. С.17-20.

1997

Чеслав Милош. Внутреннее одиночество. Пер. с польск. Сергея Морейно // Вышгород. Таллинн, 1997. № 3. С.11.

1996

Чеслав Милош. Об Иосифе Бродском. Пер. с польск. Анны Пустынцевой // Русская мысль. № 4126.1996.16-22 мая. Спец. приложение: Иосиф Бродской (24 мая 1940 — 28 января 1996). С. I-II.

Чеслав Милош. Борьба с удушьем. Пер. с англ. Льва Лосева // Знамя. 1996. № 12. С.150-155. — То же:

Чеслав Милош. О стихах Александра Вата (с сокр.). Пер. с польск. Владимира Британишского // Иностранная лит-ра. 1996. № 11. С.11-13.

1997

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. и послесл. Владимира Британишского / Поэты — лауреаты Нобелевской премии. Ред.-сост. О.Жданко. М.: Панорама, 1997. С.407-433.

Чеслав Милош. Секретари. Пер. Андрея Базилевского / Полухина В. Бродский глазами современников. СПб.: Журнал “Звезда”, 1997. С.323.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Сергея Морейно // Вышгород. Таллинн, 1997. № 3. С.8-10.

1995

Чеслав Милош. Вопрошание. Пер. с польск. Бориса Дубина // Иностранная лит-ра. 1995. № 1.

Чеслав Милош. Ода птенцу. Пер. с польск. Сергея Морейно // Иностранная лит-ра. 1995. № 7. С.140-144.

Чеслав Милош. Очарованный Гучо. Пер. Сергея Морейно // Октябрь. 1995. № 10. С.134-137.

Чеслав Милош. О Томасе Майн Риде. Пер. с польск. Бориса Дубина // Семья и школа. 1995. № 4. С.40-43.

Чеслав Милош. О Кавафисе. Пер. с польск. Бориса Дубина // Иностранная литература. 1995. № 12. С.203

1994

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Сергея Морейно // Новая Юность. 1994. № 4. С.68-70.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Сергея Морейно // Дружба народов. 1994. № 7. С.47-50.

Чеслав Милош. Россия (из книги “Родная Европа”). Пер. с польск. Ксении Старосельской // Родина. 1994. № 12. С.10-15.

Чеслав Милош. Очарованный Гучо. Пер. Сергея Морейно // Октябрь. 1995. № 10. С.134.

1993

Чеслав Милош. Так мало и другие стихотворения. Ред.-сост. Андрей Базилевский. Пер. с польск. Валерия Асовского, Андрея Базилевского, Иосифа Бродского, Татьяны Врубель, Анатолия Гелескула, Натальи Горбаневской, Владимира Еременко, Георгия Ефремова, Игоря Калугина, Сергея Морейно, Марины Осмоловской, Святослава Свяцкого, Аллы Шараповой. М.: Wahazar (серия Коллекция польской литературы), 1993.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Сергея Морейно // Феникс-ХХ. 1993. № I-II. С. 156-160.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Виталия Асовского // Вильнюс. 1993. №2. С.12-17.

Чеслав Милош. Эссе о культуре (Рай земной; Мысли о Т. С. Элиоте). Пер. с польск. Бориса Дубина // Диапазон. 1993. № 1. С.173-181.

Чеслав Милош. Город юности: Из книги "Наша Европа" (Город юности; Католическое воспитание; Народонаселение). Пер. с польск. Бориса Дубина // Дружба народов. 1993. № 6. С.205-228.

Чеслав Милош. Марксизм. Пер. с польск. Бориса Дубина (из книги "Наша Европа") // Путь. 1993. № 4. С.211-227.

1992

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Сергея Морейно // Родник. Рига, 1992. № 2. С.16-18.

Чеслав Милош. Стихи 1930-1980-х годов. Пер. Владимира Британишского // Звезда. 1992. № 5-6. С.171-177.

Чеслав Милош. Оргия самоумиления: Из записной книжки. Пер. с польск. Бориса Дубина // Независимая газета. 1992.16 июня. С.8.

Чеслав Милош. Достоевский и Сведенборг. Пер. с англ. и послесл. Бориса Дубина // Иностранная литература. 1992. № 8/9. С.289-296.

Чеслав Милош. О католицизме (Католическое воспитание (из книги “Родная Европа”, 1958); О католицизме (из книги “Видения на заливе Сан-Франциско”, 1969); Речь в Люблинском Католическом Университете в июне 1981 года после присуждения звания почетного доктора). Пер. с польск. и вступит. статья Владимира Британишского // Новый мир. 1992. № 9. С.166-181.

1991

Чеслав Милош. Стихи разных лет. Пер. Владимира Британишского // Новый мир. 1991. № 2. С.147-150.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Владимира Британишского и Иосифа Бродского // Иностранная лит-ра. 1991. № 5. С.195-204.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Андрея Базилевского // Звезда Востока. 1991. № 11. С.48-50.

Чеслав Милош. Речь в Шведской королевской академии. Стокгольм, декабрь 1980 // Пер. с польск. Владимира Британишского // Иностранная лит-ра. 1991. № 5. С.204-211.

Чеслав Милош. Действительность; Аморальность искусства (из книги “Сад наук”, 1979); Спор с классицизмом (из книги “Свидетельство поэзии. Шесть лекций о недугах нашего века”, 1990). Пер. с польск. Владимира Британишского // Вопросы лит-ры. 1991. № 6. С.134-166.

Чеслав Милош. Из записной книжки. Пер. с польск. Бориса Дубина // Россия. 1991. № 48 (576). С.12.

1990

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Сергея Тхоржевского / Тхоржевский С. Из польской поэзии ХХ века: переводы. Л-д, 1990. С.5-6.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Андрея Базилевского // Русская мысль. № 3829.1990.25 мая. Спец. приложение: Иосиф Бродский и его современники. С. IV.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Станислава Свяцкого // Польша. 1990. № 5. С.2-3, 7.

Чеслав Милош. Высшие доводы в пользу порядка… Пер. Андрея Базилевского // Согласие. Вильнюс, 1990. № 22.28 мая. С.1.

Чеслав Милош. Ад существует. Пер. Андрея Базилевского // Митин журнал. СПб., 1990. № 35. С.5-12.

Чеслав Милош. Станислав Игнаций Виткевич. Пер. с польск. Андрея Базилевского // Сапожники. М,1990. Май. С.2.

1989

Чеслав Милош, Томас Венцлова. Вильнюс как форма духовной жизни. Пер. с польск. А.Израилевич // Синтаксис. Париж, 1981. № 9. С.57-100. — То же: Согласие. Вильнюс, 1989.20 окт. С.5.

Чеслав Милош. Конец великого княжества (О Юзефе Мацкевиче) Пер. с польск. Натальи Горбаневской // Континент. Париж, 1989. № 61. С.247-272.

1985

Чеслав Милош. Кампо ди Фьори. [Пер. Михаила Крепса] // Встречи. Альм. Филадельфия, 1985. С.93-94.

1984

Чеслав Милош. Увы! — благородство. Пер. с польск. Натальи Горбаневской // Русская мысль. № 3540.25 окт. 1984. С. 9; № 3541.1984.1 ноября. С.9

1982

Чеслав Милош. Поэтический трактат. Пер. с польск. Натальи Горбаневской. Ardis: Ann Arbor, 1982.

Чеслав Милош. Стихотворения. Пер. Иосифа Бродского // Russica-81. Лит. сборник под ред. Александра Сумеркина. Russica Publishers: New York, 1982. С.15-20. — То же: Новый американец. Нью-Йорк, 1982. № 125.6-12 июля. С.22.

Чеслав Милош. Кампо ди Фьори. Пер. Натальи Горбаневской // Русская мысль. № 3398.1982.4 февр. С.10.

Чеслав Милош. Из “Поэтического трактата”. Пер. Натальи Горбаневской // Русская мысль. № 3442.1982.9 дек. С.8-9.

Чеслав Милош. Выводы из опыта века, близящегося к концу. Пер. с польск. Натальи Горбаневской // Русская мысль. № 3445.30 дек. 1982. С.5.

1981

Чеслав Милош. Особая тетрадь: Звезда Полынь. Пер. Натальи Горбаневской // Континент. Париж, 1981. № 27.

Чеслав Милош. Над переводом Книги Иова. Пер. с польск. Натальи Горбаневской // Континент. Париж, 1981. № 29. С.261-275.

1980

Чеслав Милош. Элегия Н. Н.  Пер. Иосифа Бродского / Польские поэты в переводах Иосифа Бродского // Континент. Париж, 1976. № 8. С.10-11. — То же: Новый американец. Нью-Йорк, 1980. № 36.9-14 октября. С.7.

Літаратура пра Чэслава Мілаша

Базилевский А. Трое вне схемы: Мисаковский — Ружевич — Милош // Привычное ощущение кризиса: В “соцлагере” и вокруг. Сб. под ред. Андрея Базилевского. М.: Наследие, 1999. С.7-59.

Баранчак Ст. Переводя Бродского // Континент. Париж, 1979. № 19. С.347-365. — То же: Поэтика Бродского. Сб. статей под. ред. Льва Лосева. Tenafly, N. J. : Hermitage, 1986. С.239-251.

Британишский В. Введение в Милоша // Вопросы лит-ры. 1991 № 6. С.109-133.

Британишский В. Собеседник века. Заметки о Чеславе Милоше // Звезда. 1992. № 5-6. С.178-186.

Британишский В. Уроки Милоша // Новый мир. 1992. № 9. С.166-168.

Британишский В. О творчестве Ч.Милоша / Поэты — лауреаты Нобелевской премии. М.: Панорама, 1997. С.429-433.

Бродский И. Сын века. Пер. с англ. Льва Штерна // Новый американец. # 36.1980.9-14 октября. С.7.

Венцлова Т. Поэзия как искупление // Двадцать два. 1985. № 41. С.194-202.

Глобачёв М. Двуединства таланта. О творчестве Чеслава Милоша и не только о нем // Совр. худож. лит-ра за рубежом. 1989. №4. Июль-авг. С.62-72.

Дубин Б. Милош о Сведенборге, удвоении мира и ереси человекобожества: Заметки переводчика // Иностранная литература. 1992. № 8/9. С.297-301.

Дубин Б. Чеслав Милош // Иллюстр. энциклопед. словарь. М., 1995. С.432-433.

Дубин Б. Об изгнании // Иностранная литература. 1997. № 10. С.157-160.

Дубин Б. По поводу ада // Ex Libris “НГ”. 1998. № 18 (39). 14 мая. С.11.

Куллэ В. “Там, где они кончили, ты начинаешь…” (о переводах Иосифа Бродского) / Special Issue: Joseph Brodsky // Russian Literature. Vol.XXXVII-II/III. Elsevier: North-Holland, 1995. С.267-288.

Куллэ В. (сост.) Библиография переводов Иосифа Бродского / Special Issue: Joseph Brodsky // Russian Literature. Vol.XXXVII-II/III, 1995. С.427-440.

Лосев А. (Лев Лосев). Встреча с Чеславом Милошем // Русская мысль. № 3426.1982.19 авг. С.9.

Созин И. На весах истории. Взгляд российского историка на прошлое русских и поляков // Родина. 1994. № 12. С.16-20.